Vyhledat
  • Tomáš Král

OÁZA JE TU PRO VÁS

Milí a vážení spoluobčané,

od 1. ledna jsem byl na základě výběrového řízení jmenován do funkce příspěvkové organizace OÁZA.

Oázy vnikají v místech, kde bývají dostatečné zdroje podzemních vod, které vyvěrají jako prameny a jejich okolí je díky tomu vegetačně bohaté. Byl bych rád, kdyby naše dolnopočernická OÁZA byla místem, které bude „občerstvovat“ Vás občany Dolních Počernic. Aby se v přeneseném slova smyslu OÁZA stala místem pro setkávání lidí, získávání informací, čerpání energie, radosti a moudra.

Vidím, jak rychle se Dolní Počernice rozrůstají. Mým záměrem je propojovat stávající a nové spoluobčany, zajistit, abychom se setkávali, poznávali se a porozumívali si napříč všemi skupinami obyvatel - od malých dětí, jejich maminek a tatínků, po babičky a dědečky. Budu rád, když navzájem k sobě budeme cítit sounáležitost, nebudeme si lhostejní, budeme vytvářet přirozenou komunitu lidí, místo, kde je nám dobře. Budu usilovat i o spolupráci a propojování aktivit spolků a organizací.

Mým úkolem a hlavní činností OÁZY je zajišťovat informační, kulturní, vzdělávací a volnočasové akce v obci a na tyto aktivity získávat finanční prostředky z různých zdrojů, dotačních programů, sponzorských darů. Během prvního měsíce jsem podal žádost k Nadaci VIA na financování komunitního prostoru mezi informačním centrem na jedné straně a knihovnou na straně druhé. Usilujeme zde o zřízení zázemí pro děti a pořízení mobilního pódia, aby zde mohly být v teplých dnech pořádány komornější hudební akce nebo zde probíhala filmová produkce, abychom si zde mohli rozmístit stolky a židličky a při kávě se potkávat a besedovat. Navázal jsem spolupráci s organizací Pražské stolky a židle s žádostí o bezplatnou zápůjčku mobiliáře a doufám, že se nám takový počin přinese radost.

Nové akce, které OÁZA bude organizovat jsou např. výstava 5. května ku příležitosti 75. výročí Pražského povstání „1945 – rok vítězství“, kde budete moci shlédnout představení historické vojenské techniky ave spolupráci s Muzeem policie ČR vám představíme dobové písemnosti a stejnokroje bojujících armád. Dále historické přednášky o Dolních Počernicích Martina Šíly. Dále se můžete těšit na Filmový symfonický orchestr, který nám 6. června v přírodním amfiteátru parku zahraje známé melodie.

Navázal jsem spolupráci se zástupci kultury z okolních městských částí a jednáme o synergii při pořádání kulturních akcí, což by mohlo obohatit nás všechny.

Za to, že vám kulturní život v naší obci není lhostejný, Vám moc děkuji. Během prvního měsíce jsem zaznamenal, že se více než sto třicet lidí stalo přáteli facebookového profilu OÁZA Dolní Počernice a Kultura Dolní Počernice. Na našich stránkách najdete program na nejbližší měsíce, který se postupně bude plnit.

Těším se na Vás při akcích OÁZY. Pevně doufám, že budete spokojeni.

Tomáš Král
0 zobrazení
OÁZA DOLNÍ POČERNICE
příspěvková organizace

Kulturní a informační centrum

Stará obec 6

19012 Dolní Počernice Praha 9

Email: oazadopo@oazadopo.cz

Telefon :+420 281 865 754

Chcete vědět co je nového ?

© 2023 by OAZA DOPO Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy