top of page
Vyhledat

Hledání velikonočního zajíčka

Aktualizováno: 16. 4. 2021


Bohužel již podruhé jsme nemohli uspořádat tradiční velikonoční výstavu. Přesto jsme chtěli oslavit příchod Velikonoc. Proto jsme připravili pro děti akci „Hledání velikonočního zajíčka“ v zámeckém parku. Celou akci jsme připravovali na víkend před Velikonoci. Vše bylo připraveno domluveno, zajištěno, ale zasáhla vyšší moc.

Celou akci jsme byli nuceni přesunout až na termín po Velikonocích.

Cesta za velikonočním zajíčkem byla plná různých disciplín – jak vědomostních, tak dovednostních. Na prvním stanovišti u vchodu do Štěpnice děti uvítala Kateřina. Zkontrolovala, zda došlo k dezinfekci rukou a zda příchozí mají roušku nebo respirátor. Vysvětlila, co na děti čeká a dala jim kartičku, kde byl seznam úkolů. Kateřina zároveň vypouštěla děti s rodiči do parku tak, aby po cestě šli sami a nepotkali se s ostatními.

Tak hurá a děti vyrazily. Na cestě před záhonem, kde nádherně kvetou krokusy, čekala na děti Iva. Zde si děti poskládaly papírový košíček, do kterého si mohly ukládat sladké odměny. Ty jsme dostali jako sponzorský dar od obchodu BILLA.

Ve workoutovém koutku čekal Michal. Ten měl pro děti připravenou překážkovou dráhu. Děti odměnil, když mu předvedly, že doma u počítače nezapomněly přeskočit překážku.

Na další zastávce u Kočičího hrádku vítala děti Esterka. Děti si měly vzpomenout na nějakou velikonoční koledu.

Děti pokračovaly dál podél jižní zdi parku až ke splavu. Uf, uf zase pohyb. Děti zde přenášely vajíčko na lžíci, a to jim nesmělo spadnou. Povedlo se. Katka tiskla do kartičky razítka a hurá na další stanoviště.


Za stolem seděl Tomáš. Před ním vystavené vlastnoručně pletené pomlázky, dále pak řehtačky a kraslice. Pokládal dětem nelehké otázky týkající se Velikonoc. „Proč se říká Zelenému čtvrtku zelený? K čemu slouží řehtačky? Který den v týdnu je velikonoční pomlázka?“ Děti si také vyzkoušely zvuky různých druhů řehtaček. Razítko do kartičky a čokoládové vajíčko do košíčku.

Honem za druhým Tomášem a Viktorkou. Na tomto stanovišti před amfiteátrem děti hledaly vajíčka, která byla poschovávaná ve vymezeném území. Byla to fuška.

Další zastávka - kolonáda. Tady čekala Majda. Měla zde rozmístěných pět stolečků daleko od sebe. Dezinfekce je v permanenci. Děti dostaly předtištěný obrázek s velikonočním motivem a úkolem bylo ho vymalovat. Zatímco dítě malovalo, rodiče si prohlíželi výstavu dětských obrázků z výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího velikonočního zajíčka“. Plno dětí běželo ke svým obrázkům na výstavě a hrdě ukazovaly svoje dílo. Dojemný moment - rodiče, babičky a dědečkové hrdí na svá vnoučata. Tyto momenty nám dávají energii a smysl do další práce.

Ale dál - před Orangery hopsal vytoužený zajda Adam. Všichni ho našli.

Děti nakonec plnily ještě jeden neočekávaný úkol, který si na ně vymyslela Markéta. Naházet tři tenisáky do krabice a hurá pro odměnu. Jana zkontrolovala kartičky a děti dostaly nápoj, který darovala firma Coca Cola, a ještě něco sladkého od BILLY. Po čtyřech hodinách postupně proudících rodin s dětmi nastal konec.

Skončili jsme právě včas. Chvilku po 14 hodině, když park opouštěli poslední účastníci, začalo pršet.

Na závěr bych chtěl poděkovat Slávkovi a Vaškovi z pomocné čety ÚMČ za skvělou spolupráci při přípravě. Dále Pavlovi za krásné fotografie, které najdete na našich webových stránkách a na sociálních sítích. Děkuji všem kolegům i návštěvníkům – těm děkujeme za to, že přišli a za milá slova podpory.

45 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page