top of page
Vyhledat

OÁZA v době korona virové


Když 14. března vyhlásila vláda ČR nařízení uzavřít Informační a turistická centra a byli jsme nuceni zrušit kulturní akce, které byly naplánované, kladli jsme si otázku, jak nejlépe využít náš čas ve prospěch Dolních Počernic.

Na základě naší iniciativy, kdy jsme počernickým seniorům nabídli nákup a dovoz potravin a léků, jsem byl začleněn do Krizového štábu. OÁZA v součinnosti s MČ Praha Dolní Počernice (jmenovitě ve spolupráci s paní H. Jaklovou, E. Hejdovou a P. Bočkem) vydávala desinfekci a distribuovala ochranné prostředky.


ipojili jsme se také k projektu MPSV Seniorská obálka. Jedná se o to, že se zvyšuje počet případů, kdy osamělého seniora postihnou nenadálé potíže a je k němu přivolána rychlá záchranná pomoc. Senioři pak často nedokáží v takové situaci odpovídat na dotazy zdravotníků. K jejich informování o tom, na co všechno se senior léčí, jakou bere medikaci, slouží právě tato obálka, kterou senioři mají vyplněnou, aktualizovanou a vyvěšenou např. na lednici nebo vnitřní straně vchodových dveří. Obálky jsme rozdávali spolu s desinfekcí a v součinnosti s Městskou policií byly doručovány seniorům domů. Další obálky jsou k dispozici v Informačním a kulturním centru OÁZA.

V souvislosti s tím nabyly na intenzitě naše dřívější úvahy o zřízení mobilní aplikace, kdy by občanům Dolních Počernic chodily do jejich mobilních telefonů důležité zprávy a informace. Vypsání projektu na zřízení mobilní aplikace, která by zajišťovala všechny potřebné funkce i do budoucnosti, potrvá nějakou dobu. My jsme ale potřebovali reagovat rychle. Proto jsme využili nabídku O2, kdy od poloviny dubna máme možnost rozeslat všem obyvatelům Dolních Počernic informace z krizového štábu okamžitě.OÁZA ale i tak bude reagovat na výzvu č. 3-19-120 Přívětivý úřad a budeme usilovat o získání dotace na zlepšení komunikace a šíření informací k občanům.

Připojili jsme se také k akci „Uklidíme Česko navzdory koronaviru“ a vytvořili jsme dva „pytlomaty“ na vratech ÚMČ a OÁZY, kde si občané mohli sami vyzvednout pytle, rukavice a roušky a připojit se individuálně k úklidu naší obce. My jsme pak zajišťovali svoz odpadků.


Ve chvíli, kdy byl uvolněn vládou ČR režim pro individuální sportování, jsme ve spolupráci s Radou MČ připravili provozní řád a zprovoznili online rezervační systém pro sportovní areál ve Svatoňovické ul. Máme radost, že toho začali naši spoluobčané okamžitě a hojně využívat. Doufejme, že takovéto aktivity přispějí k jejich dobré psychické pohodě, která je v této době tak důležitá.

Kromě toho jsme intenzivně spolupracovali na obou výzvách – č. 46 a č. 47, ve kterých se jedná o investiční a neinvestiční část projektu Komunitní centrum pro seniory JAKO DOMA. Předpokládá se, že bude zrekonstruována budova čp. 366, ve které budou mít důstojné prostředí naši senioři, ale mohou ho využívat i další skupiny obyvatel Dolních Počernic. Návazný neinvestiční projekt bude zaměřen na aktivity, které chceme našim občanům nabídnout a které budou i sami např. pro svá vnoučata také organizovat. Pro podání projektu zpracovává ÚMČ ve spolupráci s OÁZOU podklady.

Mimoto jsme se v této době zaměřili i na doladění webových stránek OÁZY. Pro radost některých z vás jsme uveřejňovali na našich stránkách digitálně upravené staré fotografie a dávali vám prostor pro tipování, o které místo Dolních Počernic se jedná. Digitalizace starých fotografií nás přivedla k nápadu tyto fotografie v určitých tematických celcích vystavit. I my jsme byli překvapeni, kolik se toho v Dolních Počernicích změnilo a jak naše městská část zkrásněla.38 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page