top of page
Vyhledat

Sokolové na značky autor : Jana Štybnarová

Aktualizováno: 8. 6. 2020Informační a kulturní centrum OÁZA Dolní Počernice uspořádala 29. května setkání bývalých i současných členů Sokola Dolní Počernice. Ve vnitřních prostorách byly vystaveny cenné artefakty Sokola a ve venkovním areálu dobové fotografie z působení Sokola v období starším i nedávném. Setkání se neslo v duchu vzpomínek na jejich sportovní činnost, zážitků spojených se sportem a přátelstvími, která se v Sokolu rodila.


Ředitel OÁZY Tomáš Král vypůjčil ze Sokola cenné dobové artefakty. V Informačním a kulturním centru byla vystavena historická sokolská vlajka, kronika a účetní deník Sokola, cvičební úbory, poháry, medaile, plakety a diplomy. Ve vnitřních i venkovních prostorách bylo vystaveno nespočet fotografií od doby, kdy se před devadesáti lety stavěla Sokolovna, po nedávnou minulost. Nechyběly ani fotografie sportujících celebrit jako např. Vlasty Buriana a olympijského medailisty a dolnopočernického rodáka Josefa Doležal.

Po 15. hodině se začali scházet první hosté. Kromě výstavy pro ně OÁZA připravila bohaté občerstvení a krásné posezení ve venkovním areálu. „Proběhl“ zde i místostarosta Pavel Boček v dobovém dresu, což bylo humorné odlehčení. Hosty uvítal Tomáš Král a děkoval mimo jiné i rodině Mařencových, Benešových a Svobodových za zapůjčení fotografií. Dále promluvil starosta Zbyněk Richter a předseda Sokola Petr Polcar. Pan starosta mluvil o důležitosti sportu, sounáležitosti a přátelství a o tom, jak je Sokol důležitý pro obec dodnes a co obec na poli sportovním dokázala pro veřejnost učinit. Takovým množstvím sportovišť se skutečně může chlubit málokterá obec. Petr Polcar nám dopřál krátký exkurz do historie Sokola, protože v květnu to bylo právě 90 let, kdy se slavnostně otevírala sokolovna. Připomněl nám, kolik obyvatel bylo v té době v Dolních Počernicích a kolik z nich bylo Sokolů a i to, jak velké příspěvky, dary a kolik času byli občané ochotni Sokolu věnovat pro společnou věc.

Pak už nastal čas vzpomínání. Na příklad jeden z hostů dolnopočernický rodák Přemysl Čech vyprávěl krásné historky ze sportu a vyprávěl třeba i o tom, jak na „stará“ kolena začal boxovat.

Dolnopočernický starousedlík Ladislav Svoboda nám vyprávěl o tom, jak v minulosti organizoval pobyty Rehabilitačního kroužku dolnopočernického Klubu důchodců např. v Pasekách nad Jizerou. Někteří hosté se na poznávali na fotografiích, vybavovali si své zážitky a na jejich tvářích jsme viděli úsměvy. Na kolečkovém křesle přijela paní Romanová, která vzpomínala na svého tatínka, který sokolovnu stavěl. Přítomna byla i poslední žijící pamětnice slavnostního otevření sokolovny paní Richterová, která na výstavě poznala svůj cvičební úbor ze Sletu před 85 lety.

Celé setkání se neslo v duchu „setkání starých přátel“. Bylo to takové poetické odpoledne. Myslím, že stojí za to zachytit jakoukoli příležitost s pamětníky, kdy se můžeme dozvědět, jak to tehdy bylo. Nás všechny to může inspirovat k sounáležitosti, respektu a táhnutí za jeden provaz. Tak to skutečně Sokolové dělali.

Jana Štybnarová

26 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page