top of page
Vyhledat

Výstava k 130. letům pošty v Dolních Počernicích

Ve dnech 11.9. až 30.9. 2021 měla široká veřejnost možnost shlédnout v prostorách Info centra velmi zajímavou výstavu k výročí 130 let od založení pošty v Dolních Počernicích.

Úvodem maličko historie - roku 1890 pan baron Vojtěch Dercényi, tehdejší majitel dolnopočernické zámku, místního statku a starosta obce, požádal o povolení od ředitelství pošt v Praze, aby v Dolních Počernicích mohla být zřízena pošta, které skutečně obdržel. Na jeho základě bylo možné v domku p.č. 6 upravit kancelář a zřídit byt poštmistra. Pošta samotná začala fungovat od 1.1 1891. V současné době v domku č.p. 6 má své sídlo Info centrum, takže výstava – velmi symbolicky – byla instalována v prostorách, kde pošta v naší obci začala svoji dlouhou historii.

Slavnostní vernisáž výstavy proběhla 10.9. 2021, za přítomnosti pana starosty Richtera, zastupitelů naší městské části a vzácné návštěvy z České pošty, kterou byla paní Mgr. Jana Tmejová

která se velmi zasloužila o vyhledání a zapůjčení historických poštovních exponátů. Vernisáž proběhla v milé přátelském duchu, kdy nejprve všechny přítomné uvítal organizátor celé výstavy, pan Tomáš Král, ředitel příspěvkové organizace Oáza. Po úvodních projevech pana starosty, který připomněl, jak důležitou roli hraje pošta v životě naší obce, dostala slovo paní Kalecká, která zavzpomínala na své mladí a na své časté návštěvy staré pošty na Českobrodské ulici. Poté přítomní návštěvníci měli možnost si prohlédnout vystavené exponáty. A určitě bylo zde mnoho zajímavých předmětů k vidění. První část výstavy byla věnována rodu Dercényi, zejména panu baronu Vojtěch Dercényi (1847-1909), který se zasadil o vznik pošty v Dolních Počernicích. Na výstavních panelech se bylo možné dočíst o historii tohoto rodu ve vztahu k Dolním Počernicím a shlédnout zajímavé historické dokumenty z jejich rodového archívu (který je v současné době uložen na jihočeském zámku v Kolodějích a v digitální podobě v archivních depozitech v Jižních Čechách), které mám byli laskavě poskytnuty jihočeskými archiváři. Dále na výstavě byla vidění originální listina – tzv. Privilegium – kterou podepsal sám císař Josef I o povolení vzniku poštovní stanice. Dominantou výstavy byla nejstarší zachovaná pošťácká uniforma a několik historických telegrafních přístrojů. Na dalších

panelech mohl návštěvník vidět nafocené všechny budovy, kde měla v Dolních Počernicích pošta postupně své sídlo a množství dobových listinných artefaktů (pohledy, obálky, známky, fotografie), které souvisejí s poštovní historií v Dolních Počernicích. Zajímavostí byl například vlastnoručně psaný pohled našeho zámku od paní hraběnky Dercény psaný hraběti Kolovratovi. Při příležitosti této výstavy bylo vytvořena i speciální pamětní razítko, které si každý návštěvník mohl natisknout na pohledy naší městské části.

Výstava se za dobu svého trvání těšila značnému zájmu návštěvníků a vidělo jí i několik školních tříd, jelikož Oáza návštěvu této výstavy propojila i s doprovodným programem o práci pošty, který menším dětem nejen popsal historii a činnost naší pošty, ale i jim prohlídku výstavy zpestřil promítáním Poštovní pohádky od Karla Čapka.


Závěrem je nutno poděkovat všem kdo se o tuto výstavu zasloužili – předně to byl Tomáš Král (který vše organizoval a řídil), Adam Král a paní Ivana Radvanová (kteří se zasloužili o celkovou realizaci výstavy v prostorách Info centra) a paní Ing. Miroslavě Šílové (která poskytla zajímavé poštovní artefakty ze své sbírky pohledů a dopisnic Dolních Počernic). Nelze opomenut významnou úlohu paní Mgr. Karolíny Kalecké, Ph.D., (která vyhledala zajímavé exponáty z fondů Poštovního muzea) a pomoc od Digi Archív SOA v Třeboni, který zastupoval pan PhDr. Michal Morawetz Ph.D., který vyhledal a zaslal písemnosti k rodu Dercény. Bez pomoci těchto osob by tato zajímavá výstava nikdy nemohla vzniknout.

Pro Dolnopočernický zpravodaj zpracoval Martin Šíla4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page